Enllaços d'interés:


Disponible des del dia 21 de novembre de 2022 fins les 23:59 hores del dia 21 de desembre de 2022Descàrrega del model d'autobaremació (PDF)

Cal omplir un model diferent per cada especialitat

Accés al tràmit d'inscripció al procediment extraordinari d'estabilització

Cal presentar una sol⋅licitud diferent per cada especialitat NOMÉS AMB CERTIFICAT DIGITAL o CL@VE de la persona interessada

Guia d'usuari del tràmit d'aportació de documentació sensible

(per a casos de diversitat funcional, violència de gènere i reconeixement d'identitat de gènere)

Accés al tràmit d'aportació de documentació sensible

(per a casos de diversitat funcional, violència de gènere i reconeixement d'identitat de gènere)

NOMÉS AMB CERTIFICAT DIGITAL o CL@VE de la persona interessada

Disponible des de les 9 hores del 22 de novembre de 2022 fins les 15 hores del dia 13 de gener de 2023Important:

 • La sol⋅licitud de cita prèvia no requereix de firma electrònica i ha d'indicar-se el DNI de la persona participant.
 • Només s'ha de sol⋅licitar una cita per persona participant.
 • Es pot tornar a consultar la data i l'hora de la cita assignada a la web de sol⋅licitud de cita, fent clic en "comprovar cita prèvia".

A partir del dia 22 de desembre de 2022:
Aquelles persones que tenen accés a OVIDOC podran consultar el barem provisional que s'assignarà d'ofici amb les dades que obren en poder d'aquesta administració (apartat: Tràmits > Consulta del barem provisional al concurs d'estabilització)
Tota la documentació relacionada amb els apartats del barem que no obre en poder d'esta administració haurà de presentar-se en la fase 3 del procediment


A partir de la data assignada en la Cita Prèvia:Important:

 • Si en la fase 1 s'ha sol⋅licitat participació a diferents especialitats, haurà de presentar-se un tràmit d'aportació de documentació per cada especialitat. Tots ells dins del mateix torn assignat per la cita prèvia.
 • Només es tindran en compte els mèrits que s'hagueren declarat en el model d'autobaremació adjunt a la sol⋅licitud d'inscripció.
 • Disposa de 48 hores per a presentar els tràmits d'aportació de documentació a partir de l'hora assignada en la cita

Suport tècnic:

 • Dubtes i problemes amb l'ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per l'Administració General de l'Estat, +34 902887060 per a trucades des de fora d'Espanya)
 • Problemes amb la instal·lació i l'ús de certificats electrònics de l'Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfon 963866014. o emplenant el formulari https://www.accv.es/contacta
 • Dubtes sobre la convocatòria o com procedir amb la inscripció: telèfon 012 (963866000 per a trucades des de fora de la Comunitat Valenciana)
 • Altres problemes tècnics amb el tràmit d'inscripció:
  • Pot contactar amb el SAI (Suport i Assistència Informàtica) en el telèfon 961040504. Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h.
  • O pot comunicar la seua incidència fent clic en: Formulari de comunicació d'incidències