Concurs de mèrits: ORDRE 66/2022, de 15 de novembre

Concurs oposició: ORDRE 72/2022, de 26 de desembre

Enllaços d'interés:


Disponible des del dia 20 de febrer de 2023, a les 10.00 hores fins al dia 20 de març de 2023, a les 15.00 hores

Descàrrega del model d'autobaremació (PDF)

Cal omplir un model diferent per cada especialitat

Accés al tràmit d'inscripció al procediment extraordinari d'estabilització

Cal presentar una sol⋅licitud diferent per cada especialitat NOMÉS AMB CERTIFICAT DIGITAL o CL@VE de la persona interessada

Guia d'usuari del tràmit d'aportació de documentació sensible

(per a casos de diversitat funcional, violència de gènere i reconeixement d'identitat de gènere)

Accés al tràmit d'aportació de documentació sensible

(per a casos de diversitat funcional, violència de gènere i reconeixement d'identitat de gènere)

NOMÉS AMB CERTIFICAT DIGITAL o CL@VE de la persona interessada

Disponible des de les 10 hores del 21 de febrer de 2023 fins a les 15 hores del dia 21 de març de 2023Important:

 • La sol⋅licitud de cita prèvia no requereix de firma electrònica i ha d'indicar-se el DNI de la persona participant.
 • Només s'ha de sol⋅licitar una cita per persona participant.
 • Es pot tornar a consultar la data i l'hora de la cita assignada a la web de sol⋅licitud de cita, fent clic en "comprovar cita prèvia".

A partir del dia 10 de març de 2023:
Aquelles persones que tenen accés a OVIDOC podran consultar el barem provisional que s'assignarà d'ofici amb les dades que obren en poder d'aquesta administració (apartat: Tràmits > Consulta del barem provisional al concurs d'estabilització)
Tota la documentació relacionada amb els apartats del barem que no obre en poder d'esta administració haurà de presentar-se en la fase 3 del procediment


A partir de la data assignada en la Cita Prèvia:Important:

 • Si en la fase 1 s'ha sol⋅licitat participació a diferents especialitats, haurà de presentar-se un tràmit d'aportació de documentació per cada especialitat. Tots ells dins del mateix torn assignat per la cita prèvia.
 • Només es tindran en compte els mèrits que s'hagueren declarat en el model d'autobaremació adjunt a la sol⋅licitud d'inscripció.
 • Disposa de 48 hores per a presentar els tràmits d'aportació de documentació a partir de l'hora assignada en la cita

Suport tècnic:

 • Dubtes i problemes amb l'ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per l'Administració General de l'Estat, +34 902887060 per a trucades des de fora d'Espanya)
 • Problemes amb la instal·lació i l'ús de certificats electrònics de l'Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfon 963866014. o emplenant el formulari https://www.accv.es/contacta
 • Dubtes sobre la convocatòria o com procedir amb la inscripció: telèfon 012 (963866000 per a trucades des de fora de la Comunitat Valenciana)
 • Altres problemes tècnics amb el tràmit d'inscripció:
  • Pot contactar amb el CAU (Centre d'atenció a usuaris) en el telèfon 961040504. Horari d'atenció: de dilluns a dijous de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h.
  • O pot comunicar la seua incidència fent clic en: Formulari de comunicació d'incidències